Jameos del Aqua

De Jameos del Agua maakt deel uit van een vulkanische tunnel die ontaan is door de uitbarsting van de “Kroon Vulkaan”.
Deze tunnel heeft een lengte van 7km reikt van de Kroon Vulkaan tot in de Atlantische Oceaan. Op sommige plaatsen zijn er openingen in het plafont van de tunnel, dit noemt men een “Jameo” .
De “Jameos del Agua” bestaat uit een kleine en grote Jameo die verbonden zijn door een stuk tunnel. In deze tunnel is er een meertje dat in verbinding staat met de Atlantische Oceaan.
Vandaar de naam “Jameos del Agua”.
In dit meertje leven er witte, blinde kreeftjes die enkel op Lanzarote voorkomen.
De locale kunstenaar Cesar Manrique heeft de grot gedecoreerd in harmonie met de natuur.
Bij het betreden van “Jameos del Agua” komt men eerst in de kleine Jameo waarin zich een restaurant bevindt en een grot waarin een klein meertje te zien is.
Vervolgens kan men door de lava tunnel heen wandelen, waarin zich het grotere meertje bevindt en waar men de kleine kreeftjes van dichtbij kan aanschouwen.
Daarna komt men in de grote Jameo waarin zich een prachtige tuin bevindt met een origineel ontworpen zwembad in Manrique stijl.
Aan het einde van de tuin bevindt zich de ingang tot een grot met een bijzondere akoustiek. Deze plaats is ingericht als theater waar vaak voorstellingen en muziek concerten te zien zijn.
Ook deel van de “Jameos del Agua” is het “Casa del los Volcanes”. Hier worden vulkanische activiteiten bestudeerd en er bevindt zich een museum over vulkanologie.
De “Jameos del Agua” is een zeer mooie en bijzondere plaats en een bezoek meer dan waard.

The Jameos del Agua is part of a volcanic tunnel ontaan by the eruption of the “Crown Volcano”.
This tunnel has a length of 7km range from the Crown Volcano in the Atlantic Ocean.
In some places there are openings in the plafont of the tunnel, this is called a “Jameo”.
The “Jameos del Agua” is a small and large Jameo connected by a tunnel piece.
In this tunnel there is a lake that is connected to the Atlantic Ocean.
Hence the name “Jameos del Agua”.
In this lake live white, blind crayfish which only occur in Lanzarote.
The local artist Cesar Manrique, the cave decorated in harmony with nature.
By accessing “Jameos del Agua” will be the first in which a small Jameo restaurant there and a grotto where a small lake can be seen.
Then you can go hiking through the lava tunnel, which is the larger lake located and where the small crabs can watch up close.
Then leads into the large Jameo in which a beautiful garden is an original designed pool Manrique style.
At the end of the garden is the entrance to a cave with a special acoustics. This place has been turned into theater where many performances and music concerts to see.
Also part of the “Jameos del Agua” is the “Casa del los Volcanes”. Here volcanic activities investigated and there is a museum of volcanology.
The “Jameos del Agua” is a very beautiful and special place and worth visiting.
powered by Fotorex

Bekijk de film op Youtube

Look at my pictures/ bekijk mijn foto’s

In 2017 nogmaals bezocht……