Bezoek aan de Burj Khalifa

Bekijk mijn indrukwekkende fotoserie vanaf de Burj Khalifa

Op 3 april 2011 de Burj Khalifa bezocht.De foto’s zijn van de 124e verdieping genomen (>300meter)
Woestijnbloem
Het ontwerp van de toren is gebaseerd op een lokale woestijnbloem en patronen uit de islamitische architectuur. Het heeft een centrale kern met drie ribben die naar boven toe steeds smaller worden.

Aan de wolkenkrabber is meer dan vijf jaar gewerkt en de kosten zijn opgelopen tot ruim drie miljard euro. In het gebouw kunnen maximaal 12.000 mensen wonen. Die kunnen kiezen uit een van de 1044 appartementen met prijzen tot 3 miljoen euro per stuk. Daarnaast is er kantoorruimte te huur en is er een hotel en restaurant.

Babel
Op de 124e van de in totaal 160 verdiepingen is het hoogste uitzichtsplatform ter wereld. Voor de toren staat een fontein die het water maar liefst 274 meter omhoog schiet. Verder zijn op de 158ste verdieping de hoogste moskee gevestigd en op de 76ste het hoogste zwembad. In de parkeergarage is plaats voor 3000 auto’s. Het bouwwerk is bij helder weer van een afstand van 95 kilometer te zien.

Tijdens de zomer kunnen de temperaturen in Dubai oplopen tot 50 graden Celsius. De hoeveelheid energie die dan nodig is om de toren af te koelen is evenveel als wat nodig is om 10.000 ton ijs te koelen.

Sommigen zien in het gebouw de bijbelse Toren van Babel, symbool van de hoogmoed van de mens.

Excessief
Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum staat bekend om zijn excessieve projecten, zoals een overdekte skipiste in de woestijn en het palmeiland voor de kust van Dubai.

Door de ambitieuze projecten is de schuld van het emiraat is opgelopen tot 50 miljard euro. Eind vorig jaar moest Dubai de aflossing daarvan uitstellen; alleen met de hulp van buuremiraat Abu Dhabi kon een financiële crisis worden afgewend.

April 3 Burj Khalifa bezocht.De photos from the 124th floor genoemen (> 300 meters)
Desert Flower
The design of the tower is based on a local desert flower and patterns found in Islamic architecture. It has a central core with three ribs towards the top are getting narrower.

On the skyscraper is more than five years worked and the costs have risen to over three billion euros. In the building, up to 12,000 people. They can choose from one of the 1044 apartments with prices up to 3 million euros each. In addition there is office space for rent and a hotel and restaurant.

Babel
On the 124th floor of the 160 total is the highest viewing platform in the world. For the tower is a water fountain 274 meters up drastically. Furthermore, at the highest level 158ste mosque located on the 76th and the top pool. In the car park can accommodate 3000 cars. The building is in clear weather from a distance of 95 km to see.

During the summer, temperatures in Dubai reach 50 degrees Celsius. The amount of energy than is necessary to cool the tower is the same as what is needed 10,000 tons of ice to cool.

Some see the building in the biblical Tower of Babel, symbol of the pride of man.

Excessive
Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum is known for its excessive projects, including an indoor ski slope in the desert and the palm island off the coast of Dubai.

Because of the ambitious project is the fault of the emirate has risen to 50 billion euros. Late last year Dubai had to postpone the repayment thereof, only with the help of neighboring emirate Abu Dhabi, a financial crisis could be averted.
powered by Fotorex