Muscat Oman

Bekijk mijn foto’s van de stad Muscat

Muscat – ook Mascate of Masqat genoemd – is de hoofdstad van het sultanaat Oman en telt inclusief de voorsteden Matrah, Ruwi, Qurum en Seeb ongeveer 550.000 inwoners. Dankzij haar ligging aan de Golf van Oman speelt de stad een belangrijke rol in het regionale handelsverkeer. De stad wordt getypeerd door de witte, lage huizen – zelden meer dan vijf verdiepingen. Kenmerkend ook is de bijzonder vriendelijke bevolking die er met glans in is geslaagd westerse invloeden samen te smelten met haar authentieke Arabische cultuur. Zo is een stad ontstaan waar je je meer dan welkom voelt.
Traditie & toerisme
Met een beetje overdrijven is 1970 het geboortejaar van het contemporaine Oman. Het was het jaar dat sultan Qaboes bin Said Al Said zijn vader afzette en het land bij de hand nam naar vrede en openheid, naar modernisering en economische verbeteringen. Zonder afbreuk te doen aan de tradities en sentimenten liet Qaboes het land een belangrijke rol spelen op de internationale oliemarkt en kwam ook het toerisme op gang. Anno 2007 geldt Oman dan ook als een prachtig geheim dat na eeuwen verborgenheid eindelijk bloot is komen te liggen.Handig om te weten
Taal Arabisch, Engels
Valuta Oman Rial
Tijdsverschil 2 (zomer) en 3 (winter) uur later)
Vliegduur gemiddeld 10 uur
Beste reisperiode oktober t/m mei
Visum ja
Vaccinatie ja

Muscat – Muscat or even Mascate – is the capital of the Sultanate of Oman and counts including the suburbs Matrah, Ruwi, Qurum Seeb and approximately 550,000 inhabitants. Thanks to its location on the Gulf of Oman the city plays an important role in regional trade. The city is characterized by white, low houses – rarely more than five floors. Characteristic also is the very kind people who succeeded brilliantly Western influences merge with its authentic Arab culture. Thus a city like this where you’re more than welcome.
Tradition & Tourism
With a little exaggeration is the 1970 birth of the contemporary Oman. It was the year that Sultan Qaboos bin Said Al Said deposed his father and the country by the hand of peace and openness, modernization and economic improvements. Without prejudice to the traditions and sentiments Qaboos left the country a major role in the global oil and tourism was also initiated. Anno 2007, Oman it as a wonderful secret that after centuries of mystery has come to finally expose liggen.Handig to know
Language Arabic, English
Currency Oman Rial
Time Difference 2 (summer) and March (winter) hours later)
Flight duration averaged 10 hours
Best travel season October to May
Citation yes
Vaccination yes
powered by Fotorex