Stads/City tour in Dubai

Bekijk mijn foto’s van de city tour

Dubai is één van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. Omdat de oliereserves van Dubai beduidend lager zijn dan die van mede-emiraat Abu Dhabi of oliegrootmacht Saoedi Arabië heeft men zich in Dubai vooral gericht op handel en toerisme. Dankzij de ligging, het belastingklimaat en de stabiele economie liezen veel bedrijven ervoor om hun activiteiten in het Midden-Oosten vanuit Dubai aan te sturen. In Dubai en de freezones zie je daarom veel vestigingen van westerse multinationals. Door de aanwezigheid van veel buitenlandse bedrijven wonen en werken er in Dubai veel expats. Vanwege de steeds hogere huren kiezen steeds meer expats er echter voor om een appartement in het nabijgelegen Sharjah te huren.
Voor liefhebbers van luxe vakanties en winkelen is Dubai uitgegroeid tot één van de beste bestemmingen ter wereld. Het aantal luxe vijfsterrenhotels is vrijwel nergens zo groot als hier en ook over de mogelijkheden om te winkelen valt niet te klagen. Traditionele markten, Arabische winkeltjes, een goud zouk en een aantal imposante shopping malls bieden alles wat een mens zou willen kopen tegen prijzen die vrijwel altijd lager liggen dan in West Europa.
Ook op culinair gebied heb je in Dubai niet te klagen. Vrijwel alle keukens zijn ruimschoots vertegenwoordigd waarbij de kwaliteit gemiddeld hoog ligt en de prijzen relatief laag zijn. Goed eten doe je vooral in de grotere hotels, waar je echter meer betaalt dan in de individuele restaurants. Met soms wel meer dan 10 verschillende restaurants van topniveau in één hotel worden gasten en buitenstaanders culinair verwend.
In tegenstelling tot veel omliggende landen op het Arabisch schiereiland is Dubai modern en zeer internationaal georiënteerd. Westerse kleding, vrouwen op hogere posities, alcohol en de meeste andere westerse gewoontes worden hier inmiddels als redelijk normaal gezien.

Dubai is one of the seven emirates of the UAE. As Dubai’s oil reserves are significantly lower than that of fellow emirate Abu Dhabi and oil powerhouse Saudi Arabia has one in Dubai, focused on trade and tourism. Its location, the tax environment and stable economy losses many companies to have their activities in the Middle East from Dubai to handle it. The free zones in Dubai and you see why many establishments of Western multinationals. The presence of many foreign companies live and work there many expats in Dubai. The increasingly higher rents, more and more expatriates, however, to an apartment to rent in nearby Sharjah.
For lovers of luxury vacations and shopping, Dubai has become one of the best destinations in the world. The number of luxury five star hotels has almost nowhere as big as this and also the shops can not complain. Traditional markets, Arab shops, a gold zouk and a few impressive shopping malls offer everything a man would want to buy at prices that are almost always lower than in Western Europe.
The culinary in Dubai, you can not complain. Almost all kitchens are well represented with the average quality is high and the prices are relatively low. Good food is conducted primarily in the larger hotels, but you pay more than the individual restaurants. With sometimes more than 10 different restaurants for excellence in a hotel guests and outsiders spoiled.
Unlike many neighboring countries on the Arabian Peninsula, Dubai is very modern and internationally oriented. Western clothes, women at higher levels, alcohol and most other Western ones are here today to be fairly normal.
powered by Fotorex