IVN wandeling langs de Onderlaatse Laak in Warnsveld

Beek- en natuurherstel in een oud beekdal landschap.

Vroeger was dit open beekdal veel natter. Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2009 om het waterpeil te verhogen de Onderlaatse Laak weer laten meanderen (oude loop) en ondieper gemaakt. Tevens zijn er 4 amfibie poelen gegraven. Aanliggende gronden hebben een natuurbestemming gekregen en zijn door Natuurmonumenten opnieuw ingericht. Door het aanleggen van graanakkers, bloemrijke hooilanden en natte gebieden wordt een leefgebied gecreëerd voor insecteneters zoals vogels en amfibieën.

Kijk hier mee naar de foto’s

img_2159 img_2162