IVN wandeling Hagenbeek

Zondag 12 augustus is er weer een wandeling voor u georganiseerd. We gaan wandelen op landgoed Hagenbeek. Gewoonte getrouw starten we om 14:00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Flierdijk te Barchem.

Bekijk hier de foto’s
Dit gebied is bekend om zijn bijzondere flora. Er is geplagd om bijzondere planten terug te laten komen en daarna is de grondwaterstand verhoogd, zodat er een nat gebied is ontstaan. Onder andere Klokjesgentiaan is teruggekeerd, evenals een aantal soorten orchideeën. En als er meer bloemen verschijnen, komen daarmee ook de vlinders. Ook is er aan verschillende voorwaarden voldaan om het gebied vlinderrijker te maken. Dat willen we graag vertellen en laten zien tijdens de wandeling. Deze is onder leiding van gidsen en voor iedereen gratis toegankelijk.

Aan de Flierdijk is zowel links als rechts van de zandweg een gebied ingericht als “Nieuwe Natuur”. Hier is duidelijk te zien dat men het kwelwater uit de Lochemse berg langer vasthoudt, waar de flora op reageert. Zo groeit er Stijve ogentroost, Kleine ratelaar, Watermunt, Rode klaver en op sommige plekken veel Parnassia. Een specifieke plantengemeenschap. De fauna die daarbij hoort is natuurlijk ook bijzonder. Het gebied is gedeeltelijk ingericht voor dagvlinders, o.a. Kleine vuurvlinder, Icarusblauwtje en de Zandoogjes. In deze maand augustus zullen we bij goed weer daar veel van kunnen zien.